Dotacje

Projekt: „Rozszerzenie usług DPI o nowoczesną formę sprzedaży oraz zaawansowaną technologię druku na twardych i nietypowych powierzchniach”.

 

Głównym celem projektu jest:

1) Wejście na rynek wystroju i dekoracji wnętrz z nowymi usługami obejmującymi indywidualizowany wydruk na nowych meblach.

2) Rozszerzenie dotychczasowej oferty Wnioskodawcy poprzez umieszczania wydruków na powierzchniach twardych i niestandardowych.

 

Celami szczegółowymi są:

1) Stworzenie unikalnej platformy umożliwiającej sprzedaż prac graficznych wydrukowanych na wybranej powierzchni

2) Zakup maszyny do druku – ploter UV – specjalistyczna maszyna do nadruku na twardych i niestandardowych powierzchniach, wraz z jej instalacją.

3) Zakup spektrofotometru – maszyna do pomiaru barw i kalibracji kolorów.

 

Przedmiotem projektu jest stworzenie platformy umożliwiającej sprzedaż internetową prac graficznych wraz z usługą druku na wybranym materiale przy wykorzystaniu planowanych do zakupu urządzeń: plotera UV i spektrofotometru.

 

Wnioskodawca zrealizuje Projekt poprzez:

– inwestycję w środki trwałe, instalację i parametryzację nabywanych urządzeń, by uzyskano maksymalną, dostępną jakość końcowej usługi

– inwestycję w wartości niematerialne i prawne wraz z ich opracowaniem

– adaptację nieruchomości oraz

– szkolenia pracowników realizowane przez dostawców sprzętu.

 

Planowane efekty

Realizacja projektu przyniesie produkty i rezultaty w postaci:

– utworzenie nowego miejsca pracy – zatrudnienie 1 pracownika

– zakup ŚT – 2 szt.

– zakup i opracowanie WNiP – 1 szt.

– adaptacja nieruchomości – 1 szt.

– liczba nowych usług w ofercie – 1 szt.

 

DPI zamierza wyznaczać nowe trendy na rynku. Innowacja:

  • produktowa dotyczy wprowadzenia na rynek nowej usługi – nadruk na powierzchniach twardych, m.in. zadruk płyt służących do produkcji mebli, zadruk tafli szkła, luster, druk na niestandardowych podłożach wraz z innowacyjną platformą do zakupu prac graficznych.
  • procesowa polega na eliminacji pośrednich kroków technologicznych – planowane rozwiązanie techniczne pozwoli na skrócenie czasu realizacji zleceń, obniżenie kosztów oraz podniesienie jakości i trwałości wydruku.
  • organizacyjna polega usprawnieniu i przyspieszeniu procesu zakupowego.

 

Projekt umożliwi Wnioskodawcy:

1) wejście na rynek wystroju i dekoracji wnętrz z nowymi usługami obejmującymi indywidualizowany wydruk na nowych meblach.

2) rozszerzenie dotychczasowej oferty Wnioskodawcy poprzez umieszczanie wydruków na powierzchniach twardych i niestandardowych, np. PCV, szkło, lustra, metal, kamień itp. (dotychczas zdobienie takich powierzchni odbywało się poprzez oklejani ich zadrukowaną folią, co było technologią z wielu powodów niedoskonałą).

 

Wartość projektu: 656 870,43 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 181 489,60 zł.