Specyfikacja

Ogólne zasady przyjmowania plików do druku

Dane przyjmujemy w formie elektronicznej za pośrednictwem FTP i systemu DPI (po wcześniejszym utworzeniu konta).
Rekomendowanym formatem plików jest PDF.

Formaty plików

TIF – należy zachować odpowiednie parametry:

 • format 1:1,
 • spady po 3 mm z każdej strony,
 • rozdzielczość 350 dpi,
 • tryb kolorów CMYK, bez osadzonych dodatkowych profili (lub zadany profil „Coated Fogra 27 (ISO 12647-2):2004)“,
 • bez warstw – spłaszczone,
 • zalecana kompresja LZW lub spakowane ZIP,
 • projekt wyśrodkowany na stronie,
 • odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia min 3 mm.(katalogi i teczki 5 mm)
 • Jeżeli występują Linie cięcia w pracy to powinny się znajdować za obszarem brutto. (patrz przykład: http://sklep.drukarniadpi.pl/szablony.aspx#UlotkiSkladane)
 • wszystkie bitmapy powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał. W przypadku 16 lub 32 bitów mogą wystąpić błędy za które Drukarnia DPI nie ponosi odpowiedzialności

JPG – należy zachować odpowiednie parametry

 • format 1:1,
 • spady po 3 mm z każdej strony,
 •  rozdzielczość 350 dpi,
 • tryb kolorów CMYK, bez osadzonych dodatkowych profili (lub zadany profil „Coated Fogra 27 (ISO 12647-2):2004)“,
 • projekt wyśrodkowany na stronie.
 • odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia min. 3 mm (katalogi i teczki zalecane 5 mm)
 • jeżeli występują linie cięcia w pracy to powinny się znajdować za obszarem brutto. (patrz przykład: http://sklep.drukarniadpi.pl/szablony.aspx#UlotkiSkladane)
 • wszystkie bitmapy powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał. W przypadku 16 lub 32 bitów mogą wystąpić błędy za które Drukarnia DPI nie ponosi odpowiedzialności

PDF – PrePress – zgodność: Acrobat 4 (PDF 1.3)

 • wszystkie fonty zamienione na krzywe,
 • spady po 3 mm z każdej strony,
 • jeśli w pracy znajdują się mapy bitowe, to powinny być one odpowiednio zapisane w skali 1:1,
 • rozdzielczość 350 dpi (prace są naświetlane przy liniaturze 175 lpi),
 • tryb kolorów CMYK bez osadzonych dodatkowych profili (lub zadany profil „Coated Fogra 27 (ISO 12647-2):2004)“,
 • projekt wyśrodkowany na stronie,
 • odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia min. 3 mm (katalogi i teczki zalecane 5 mm)
 • jeżeli występują linie cięcia w pracy to powinny się znajdować za obszarem brutto. (patrz przykład: http://sklep.drukarniadpi.pl/szablony.aspx#UlotkiSkladane)
 • wszystkie bitmapy umieszczone w PDF powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał. W przypadku 16 lub 32 bitów mogą wystąpić błędy za które Drukarnia DPI nie ponosi odpowiedzialności

CDR – pliki programu Corel Draw (do wersji X4)

 • prace lakierowane (pogląd pracy wraz z lakierem na osobnej stronie), 1:1,
 • wykrojniki do danych prac (na pierwszej stronie wykrojnik nałożony na pracę na drugiej stronie pracę do druku bez wykrojnika) – linie cięcia oznaczamy na niebiesko linie falcu na czerwono , 1:1,
 • fonty zamienione na krzywe,
 • spady po 3 mm z każdej strony,
 • wewnętrzne mapy bitowe o odpowiednich parametrach (1:1, 350dpi, CMYK),
 • praca nie może zawierać żadnych dodatkowych kolorów,
 • projekt, wykrojnik i lakier wyśrodkowany na stronie,
 • jeśli w pracy znajdują się mapy bitowe, to powinny być one odpowiednio zapisane w skali 1:1,
 • rozdzielczość 350 dpi (prace są naświetlane przy liniaturze 175 lpi),
 • tryb kolorów CMYK bez osadzonych dodatkowych profili (lub zadany profil „Coated Fogra 27 (ISO 12647-2):2004)“,
 • projekt wyśrodkowany na stronie,
 • odległość obiektów graficznych i tekstów od lini cięcia min. 3 mm (katalogi I teczki zalecane 5mm).
 • jeżeli występują linie cięcia w pracy to powinny się znajdować za obszarem brutto. (patrz przykład: http://sklep.drukarniadpi.pl/szablony.aspx#UlotkiSkladane)
 • wszystkie bitmapy umieszczone w CDR powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał. W przypadku 16 lub 32 bitów mogą wystąpić błędy za które Drukarnia DPI nie ponosi odpowiedzialności
 • orientacja pracy musi się zgadzać z ustawieniami orientacji arkusza. (Dla pracy poziomej, arkusz powinien być poziomy)

Uwaga
Drukarnia DPI NIE PONOSI odpowiedzialności za prace przysłane w programie Corel Draw i pliki PDF publikowane z programu Corel Draw oraz wynikające z tego tytułu błędy.

Uwaga
Wszystkie pliki w formacie CDR będą automatyczne konwertowane do formatu PDF z zamianą kolorystyki na CMYK z wyłączeniem papierów firmowych zamówionych w kolorystyce PANTONE lub HKS )
Drukarnia DPI NIE PONOSI odpowiedzialności za konwersję kolorów z programu Corel Draw.
Drukarnia DPI NIE PONOSI odpowiedzialności za prace, w których odległość od linii cięcia nie jest zgodna ze specyfikacją.

Wszystkie czcionki muszą być zamienione na krzywe
Drukarnia DPI NIE PONOSI odpowiedzialności za prace, w których czcionki nie zostały zamienione na krzywe.

W przypadku plików PDF wyeksportowanych z programu Corel Draw, aby uniknąć błędów w wydruku należy zaznaczyć wszystkie zdjęcia i obiekty na pracy i połączyć je z tłem – przekształcić na mapę bitową. Istnieje także możliwość sprawdzenia poprawności dokonania korekty materiałów przesłanych przez Klienta. W takim przypadku należy wybrać opcję „PEŁNEGO SPRAWDZENIA SKŁADU“ przy składaniu zamówienia. Klient w takiej sytuacji otrzymuje plik do akceptacji na swoje konto w systemie DPI Online

W związku z możliwością wystąpienia błędów przy generacji plików PDF w postaci WEKTOROWEJ a nie jako bitmapa z programu Adobe Photoshop, pliki wynikowe z programu Adobe Photoshop powinny być zapisywane jako TIFF bez warstw – spłaszczone. Drukarnia DPI NIE PONOSI odpowiedzialności za błędnie wygenerowane pliki PDF z programu Adobe Photoshop, oraz pliki błędnie wygenerowane przez programy Adobe Photoshop i Corel Draw przekonwertowane przez inne oprogramowanie np. Adobe Indesign.

Prawidłowo przygotowany PDF

PDF-y – PrePress:

 • acrobat 4 wersja 1.3,
 • zdjęcia 350dpi,
 • wektory 2400 dpi,
 • spady po 3 mm + linie cięcia,
 • katalogi i broszury – strony w kolejności 1,2,3 … itd. (żadnych składek),
 • całość CMYK,
 • dokładne opisy plików tj. Katalog_X_Srodki.pdf Katalog_X_Okładka.pdf, (gdzie x=nazwa),
 • ulotki składane, przygotowane wg wzorów dostępnych na naszej stronie,
 • projekt wyśrodkowany na stronie.
 • czcionki zamienione na krzywe

Serwis DPI NIE PONOSI odpowiedzialności za źle przygotowane lub niezgodne ze specyfikacją materiały oraz wynikające z tego tytułu błędy w druku.